Den nye virkelighed betyder, at det er blevet endnu vigtigere at forstå forbrugernes adfærd inde i butikken, så man konstant lærer og justerer, for at sikre en optimal kundeoplevelse.

Nogle af de nyeste innovationer inden for in store analytics gør detailhandlerne i stand til selv at indsamle viden om adfærden – noget, som ellers har været forbeholdt netbutikkerne.

Eksempler på in store analytics er:

  • Kameraer i vinduerne (og endda i mannequinernes øjne), der tracker, hvor mange der standser, hvor de standser, og hvad de kigger på, samt hvor mange der rent faktisk går ind i butikken.
  • Videoanalyse, der giver butikken mulighed for at analysere, hvilke produkter der tiltrækker kundernes opmærksomhed, hvor de standser i butikken, og hvor stor salget er af en given vare. alt efter hvor den er placeret i butikken.
  • Kinetiske varmekort gør det muligt at se, hvordan kunderne bevæger sig gennem butikken, for at optimere produktplaceringer og sikre, at personalet er de rigtige steder.
  • Registrering af antal kunder i butikken gennem åbningstiden hen over ugen gør det muligt at tilpasse personaleantallet i butikken, så det stemmer overens med flowet af kunder.
  • Gratis Wi-Fi gør det muligt at registrere og genkende hver kundes besøg i butikken, besøgets længde af aktivitet på nettet, mens kunden er i butikken.

Moderne teknologi og analyse er altså ikke kun noget, der hører til på nettet. Fysiske butikker kan også have gavn af at samle data, analysere dem og tilpasse sig de mønstre, der er i den enkelte butik.

Kritikerne vil sige: ”Jamen, alt det har en dreven købmand selv styr på, det kan han selv fornemme.” Og det kan han sikkert, og dermed er hans butik sikkert også over gennemsnittet med hensyn til forståelsen og reaktionen på kundernes adfærd i butikken. Han findes bare ikke i alle butikker og er heller ikke til stede hele tiden. Mange steder er der også ungt eller hurtigt udskiftende personale, eller også er butikken drevet ovenfra, hvor der ikke er føling med butikken.

Ny software kan i øvrigt også aflæse kundernes køn og alder og tilpasse de viste reklamer, så de passer til dem, der på et givent tidspunkt er til stede foran en skærm. Digitaliseringen giver altså masser af fleksibilitet og mulighed for tilpasning, så budskabet giver mening for den enkelte kunde. Denne form for marketing hedder også ”adaptive marketing”.

Teknologien kan også måle, i hvor lang tid kunden bliver foran skærmen, og dermed den enkelte reklames eksponering og værdi.