Ifølge rapporten ’Omni channel marketing Facts and Figures Danmark2017’ har de danske virksomheder svært ved at følge med.

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af omni channel-paratheden i Danmark, og resultatet er ikke blændende. På en skala fra nul til tre scorer de danske virksomheder i gennemsnit 1,44, hvilket placerer dem mellem multi channel og cross channel.

Af rapporten fremgår det også, at der er ganske få årsager til, at mange virksomheder halter bagefter de store ambitioner, herunder manglede systemer til den omfattende dataindsamling samt integration af backoffice-systemer og -processer, hvilket giver problemer for skabelsen af den gnidningsfrie kunde­oplevelse på tværs af kanaler og tid.

Andre resultater fra rapporten er følgende:

  • Top 25 scorer 64 procent højere end gennemsnittet og har en score på 2,25
  • Størrelse er afgørende: Organisationer med færre end 50 medarbejdere har en score på 1,31, mens store organisationer med mere end 1.000 medarbejdere klarer sig 18 procent bedre.
  • De store organisationer fører på dataind­s­amling, dataanalyse og performanceanalyse.
  • Jo større organisationen er, des større er planerne om at investere i omni channel-initiativer.