Selvom nettet har gjort alting meget lettere og effektivt, så har det også en række ulemper, og forbrugerne efterspørger – efter den første forelskelse i nettets mangfoldigheder – en mere personlig og involverende oplevelse af detailhandel som i de gode gamle dage.

NBCUniversal har udgivet en rapport med titlen ”The curve report”, som kigger nærmere på de moderne forbrugeres holdning til analog detailhandel. Heraf fremgår det, at 71 procent af Generation X og Y hellere vil shoppe i en fysisk butik end online. De er trætte af de anonyme konceptbutikker og retter fokus mod mindre, lokale og mere specialiserede detailhandlere, der er i stand til at give dem en unik shoppingoplevelse.

Paradoksalt nok er nettets popularitet med til at skubbe nogle af de mest oplevelseshungrende unge forbrugere i armene på analog detailhandel. Og her forventer de unge forbrugere at blive mødt med personlig service. 84 procent af Generation X og Y er glade for personlig service.

Alt i alt kan det konkluderes, at de unge vil have det bedste fra begge verdener.