Antallet af aftaler mellem nets og de danske netbutikker har de senere år været voldsomt stigende og i 2014 rundedes 25.000 aftaler, hvilket næsten er en fordobling i antallet af aftaler siden 2008. Udviklingen er en seriøs udfordring for den danske detailhandel.

Aftalerne indgået mellem de danske netbutikker og nets har dog ikke alle været hyppig brugt. Cirka 16.500 af de formelle aftaler i 2014 var aktive, hvilket indebærer at der har været registreret transaktioner det seneste år. Dette dækker ligeledes over en tilnærmelsesvis fordobling i antallet af aktive aftaler siden 2008.

De senere års voldsomme stigninger i antallet af aftaler mellem nets og de danske netbutikker, skal naturligvis ses i lyset af den voksende danske forbrugerbegejstring for nethandel som samlet steg med 16% i 2014. Dette dækker over en stigning i den danske nethandel fra 69 mia. kr. til 80 mia. kr. men inkluderer også nethandel med udland. Danskernes nethandel udgør dermed cirka 10% af deres samlede forbrug, eksklusiv den del af forbruget der bruges på husleje. Særligt immaterielle varer som rejser og software handles meget over nettet, men også inden for dagligvarehandlen sker udviklingen i nethandlens favør.

Udviklingen er en stor udfordring for den etablerede detailhandel herhjemme. For forbrugerne bliver det til stadighed lettere at finde varer og tjenesteydelser over internettet og købe dem via tablets og smartphones. Tilsvarende bidrager den teknologiske udvikling til større indsigt i forbrugeradfærden gennem eksempelvis GPS, big data-analyser og RFID, der er en indbygget chip som muliggør det at følge produkterne. Logistikken effektiviseres ved større transparens i varens proces fra producent til forbruger og forudsætningerne for at give attraktive individuelle tilbud online styrkes.

Udviklingen skubber kundeoplevelsen ud af butikken og butikker der holder fast i deres fysiske eksistens, bliver snarere showrooms uden lager, men med mulighed for at hente varer bestilt online eller med mulighed for forbrugeren til aktivt at deltage i designet af den konkrete varer. Udviklingen i forretningerne hvor hylder og udstillingsdisplays erstattes af storskærme med varepræsentationer er således allerede i gang. Hvis nethandlen stiger som forventet, vil en tredjedel af det danske butiksareal være overflødigt frem mod 2025 ifølge Institut for Centerplanlægning.

Truslen mod detailhandlen stammer hovedsageligt fra pure players, der ikke har samme omkostningsstruktur som virksomheder i den klassiske detailhandel. Nethandelsbaserede Zalando er et godt eksempel på fremgangen mange pure players har oplevet de senere år, med en firdobling af omsætning på fem år. Selvom mange klassiske detailvirksomheder allerede har e-handelsportaler, er den fortsatte omstillingsproces derfor af stor betydning for deres konkurrencedygtighed.

Kilde: business.dk