Regeringen og Folketingets øvrige partier vil, med den nye digitale vækstaftale, styrke informationsindsatsen til de danske e-handelsvirksomheder, for at forbedre deres konkurrenceevne på det europæiske marked. Dette skal ske gennem en større rådgivningsindsats, inklusive udarbejdelse af materiale til virksomheder om regler og krav ved eksport til andre EU-lande. Der vil fortsat være fokus på håndhævelsen af regler for momsbetaling fra udenlandske nethandlere, således at der opnås lige vilkår på det nationale e-handelsmarked. Indsatsen vil foregå i nært samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder og forankres i Statens Indre Markeds Center i Erhvervsstyrelsen.

Den digitale vækstaftale indebærer blandt andet, at der skal etableres et digitaliseringspartnerskab på detail- og engrosområdet, med henblik på at fremme brugen af digitale løsninger i branchen gennem skræddersyet rådgivning til interesserede virksomheder. Ydermere skal dansk erhvervslivs forudsætninger for e-handel bedres gennem en styrkelse af internetforbindelsen rundt om i landet.

Den nye aftale er et kærkomment initiativ i lyset af den nuværende e-handelsubalance, hvor udenlandske netbutikker modtager store årlige beløb fra de danske forbrugere. Gennem en større og mere fokuseret rådgivningsindsats skabes således bedre forudsætninger for de danske virksomheder til at danne sig overblik over de europæiske markeder og deres forskelligheder indenfor især forbruger- og momsregler, hvor EU-reglerne ikke er harmoniseret. Én dimension af aftalen om digitaliseringsløft i den danske detailhandel er desuden en øget fokus på brugen af Big Data, hvilket ligeledes kan bidrage markant til den danske detailhandels konkurrenceevne i de kommende år.

Kilde: Dansk Handelsblad og detailfolk.dk