At forbrugerne herhjemme har taget den digitale handel til sig, har vi efterhånden vidst længe. Ifølge Dansk Erhverv er danskernes begejstring for at klikke sig til varer online dog i så kraftig udvikling, at e-handlen i 2020 vil være fordoblet. Dansk Erhvervs fremskrivning er foretaget med udgangspunkt i en vækstrate på 15 procent, hvilket de finder realistisk med de seneste års udvikling in mente.

Såfremt Dansk Erhvervs fremskrivning holder stik, vil de danske forbrugere handle på nettet for cirka 185 mia. kroner i 2020. Alt nethandlen vil dog næppe foregå hos danske forhandlere til den tid og hvis man anvender samme vækstrater til e-grænsehandlen i 2020, vil den cirka udgøre 46 mia. kroner.

Allerede i dag betyder den store e-grænsehandel, at danske virksomheder misser omsætning og i omegnen af 4000 e-handelsarbejdspladser, hvilket vil stige markant såfremt Dansk Erhvervs fremskrivning holder stik. Som modsvar til denne tendens er det derfor ifølge Dansk Erhverv vigtigt, at der tages et opgør med det høje danske omkostningsniveau, således at det danske e-handelsmarked bliver mere attraktivt for både indland og udland.

Kilde: www.detailfolk.dk