Et studie publiceret i 2017 af Harvard Business Review har kvantificeret effekten af omni channel for en større (anonym) amerikansk spiller.

Hele 73 procent af de 46.000 kunder, som indgik i studiet, var omni channel-kunder hos den pågældende spiller og benyttede jævnligt både online og offline til køb af varer. De 73 procent viste sig at bruge fire procent mere ved alle køb i butikken og 10 procent mere ved køb online end de 27 procent, der kun brugte en kanal hos samme spiller.

Et andet interessant resultat var, at købsstørrelsen steg i butikken, efterhånden som flere kanaler blev tilføjet. Kunder, der brugte mere end fire touch points (for eksempel købte online og hentede i butik, købte i butik og fik sendt hjem, søgte og købte varer i katalog og brugte pristjekker i butik), brugte ni procent mere i butikken set i forhold til kunder, der kun brugte en kanal. Dette viser, at investering i og integration af yderligere salgskanaler kan give positive resultater. Hvis der er flere muligheder for at engagere forbrugere og sikre, at flest mulige købs- og leveringsløsninger er til rådighed, stiger loyaliteten og købsstørrelsen.

Overraskende nok viste samme studie, at research online forud for et køb, lige meget hvor det er foretaget, øgede forbruget i butikken med 13 procent hos loyale omni channel-shoppere (og dermed er effekten af webrooming også kvantificeret i dette studie). Dette gælder specielt for kunder, der har et stort socialt netværk online og bruger sociale medier og vennernes anbefalinger som kilde til valg af varer.