På det moderne forbrugsmarked i dag foretager kunderne det som man kan kalde for en beslutningsrejse – en interaktiv og cirkulær proces som forbrugeren går igennem når der skal vælges og købes et brand, produkt eller tjenesteydelse.

Forbrugerens beslutningrejse kan inddeles i fire faser, Overvejelser, evaluering, køb og post-køb. De forhandlere der forstår at afkode hvorledes man kan påvirker forbrugerne i hver af disse faser – samt lave de fornødne driftsmæssige og organisatoriske ændringer – vil kunne styrke deres egen position på markedet, og således stå stærkere i kampen mod konkurrenterne.

De seneste års store teknologiske udvikling har ikke gjort denne beslutningrejsen mindre kompleks. Tværtimod.

I dag er det ikke længere kun tv, radio, de trykte medier eller familie og venner vi påvirkes af. Med tilkomsten af digitale kanaler såsom websites, mobile app´s, sociale netværk og prissammenligningssider så er købsprocessen er blevet langt mere nuanceret.

Kilde: Fortune.