Ifølge ny e-handelsanalyse fra FDHI, læser over halvdelen af forbrugerne online-anmeldelser inden de handler. Alligevel bidrager blot tre ud af 10 selv med online anmeldelser.

De danske forbrugere er begejstrede for oplysninger om andres erfaringer med en given vare, inden de selv smider penge efter den. Særligt inden for tekniske produkter samt rejser og kulturoplevelser er nysgerrigheden stor. Modsat tjekkes meget sjældent anmeldelser inden for dagligvarer, mad og drikke samt beklædning.

Selvom over halvdelen af forbrugerne læser online-anmeldelser, har kun 30 procent af forbrugerne skrevet minimum én selv inden for det seneste halve år, og blandt de som vælger at anmelde, foretrækker flertallet at dele erfaringer om netbutikken fremfor selve varen.

Samme undersøgelse viser, at det især er mændene, der er aktive anmeldere. Hvor 32 procent af mændene springer til tasterne, er niveauet for kvinderne på 28 procent. Ligeledes er alder en interessant markør, og her udmærker de 18-29-årige sig, ved at hele 37 procent har delt deres mening online. En generel tendens er, at de unge forbrugere, der gennemsnitligt er mere intensivt tilstede online, også oftere anmelder en vare online.

De unges højere aktivitetsniveau kan forstås i lyset af, at de er vokset op med smartphones i hånden og derfor navigerer med stor naturlighed på de digitale platforme. Hvis den konkrete e-handelsvirksomheds system er langsomt, kompliceret eller ulogisk, kan der ikke regnes med positive anmeldelser fra de unge, hvorimod udfordringen for de ældre oftere vil være en manglende naturlighed og tillid i omgangen med det digitale som et hele.

Kilde: www.fdih.dk