Fremover skal netbutikker linke til et online klagesystem. Undlader man at gøre det det, får man en bøde.

Virksomheder og forbrugere skal til at sætte sig ind i en ny digital platform, når der den 15. februar 2016 bliver indført nye regler på området inden for e-handel. Den nye platform, ODR, skal gøre det lettere for forbrugerne at klage og foretage vare- og servicekøb.Med ODR kan forbrugerne nu klage direkte til den virksomhed, de har købt varen ved. Det betyder, at virksomhederne senest den 15. februar 2016 skal have en kontaktmail og et obligatorisk link til ODR-systemet på deres website, ellers vil det koste en bøde.

“Formålet med ODR-platformen er at binde en masse klageinstanser sammen, så forbrugeren og virksomheden kan være i direkte kontakt med hinanden,” udtaler Lars Arent, der er leder af den danske afdeling af Forbruger Europa.

Skriv din klage på dansk
Hidtil har man kun kunnet klage til de lokale forbrugermyndigheder eller Forbruger Europa. Gennem det nye system kan man som dansk forbruger klage direkte til virksomheden, man har købt varen ved gennem en dansk platform. Klagen vil siden hen blive maskinoversat til det sprog, man bruger i det pågældende land.

“Vi bruger ikke Google Translate eller noget i den stil, så en af vores store udfordringer bliver løbende, at maskinoversættelserne skal udbedres med tiden,” forklarer Lars Arent og tilføjer:

”Hvis du som forurettet forbruger eventuelt vil undgå at tabe dine argumenter i oversættelsesmaskineriet, kan du også sende din klage på engelsk til den pågældende virksomhed.”

Grøn eller rød knap?
Det der kommer til at ske, når en netbutik, med forretning i EU, i fremtiden modtager en klage, er, at de kan vælge at trykke på enten en grøn eller en rød knap.

Trykker virksomheden på den grønne knap bliver klagen sendt til et lokalt forbrugerklagenævn og går uden om domstolssystemet. Hvis virksomheden trykker på den røde knap, bliver klagen afvist, og så kan den danske forbruger som førhen rette henvendelse til lokale danske klagenævn eller Forbruger Europa.

“Alle godkendte klagenævn i programmet skal selvfølgelig være godkendte i forhold til troværdighed og habilitet til at afgøre sager. Ideen er, at hele Europa bliver bundet sammen i et stort klagesystem,” forklarer Lars Arent og fortsætter:

“Nogle lande, som i Danmark, kan man ikke undslå sig en sag ved et dansk klagenævn. I andre lande vil det være sådan, at en sag kun behandles, hvis den erhvervsdrivende frivilligt accepterer at være part.”

E-handlen skal på rette kurs
Det nye system er oprettet på baggrund af, at 60 procent af netvirksomhederne i EU ikke handler med kunder uden for deres eget land, fordi det er for problematisk og omfattende.

Samtidig har forbrugerne haft store problemer med e-handlen. Så det nye system skal åbne op for en større global e-handel og løse konflikter mellem virksomhed og forbruger.

Kilde: Computerworld.dk