Nethandlen fortsætter med at vokse. I årets første kvartal handlede forbrugerne for cirka 22 mia. kr. over internettet. Der er derfor taget et solidt afsæt for en ny omsætningsrekord i 2015. I 2014 handlede danskerne for samlet 74 mia. kr. over internettet, men med den imponerende start på 2015 ender nethandlen ifølge FDIHs fremskrivninger på omkring 90 mia. kr. i år.

Væksten for 2015 tegner dermed til at ligge cirka 20 procent over det forgangne år. Dette vil samtidig betyde, at nethandlen for 2015 vil svare til en omsætning næsten tre gange så stor som tilfældet var i 2009.

Alene i marts måned er der handlet 11,2 mio. gange over internettet i Danmark, hvorfor der i årets første forårsmåned blev omsat for markant mere end i januar og februar. Den voksende nethandel vil betyde at hver gang, der forbruges for 500 kr. i 2015, vil de 100-125 kr. blive brugt via internettet.

Som konsekvens af den stigende nethandel introducerer Post Danmark pakkeudbringning om lørdagen. Allerede i dag bliver pakker på under tre kilo bragt ud seks dage om ugen, men fremover vil pakkens størrelse ikke være afgørende for lørdagsudbringningen. Tiltaget imødekommer den voksende gruppe af netforbrugeres ønsker om hurtig levering og kan derfor formodes at øge incitamentet for det digitale forbrug.

Kilde: www.fdih.dk og www.dr.dk