PwC inddeler de forandringer som detailhandlen står overfor i fire overordnede kategorier: 1. Sociale netværk, 2. Demografi, 3. Butikkernes ændrede rolle og 4. Mobilteknologi. Det er, ifølge PwC disse fire faktorer, der ændrer vilkårene for detailhandlen. Særligt den stigende mobilbrug markerer et skift i forbrugeradfærden.

PwC’s tal giver aktuel viden om den mobile platforms nuværende betydning for forbruget i Danmark og resten af verden. Deres undersøgelse viser, at cirka hver tredje danske forbruger har udforsket et produkt via mobiltelefonen, mens knap hver fjerde danske forbruger har sammenlignet priser på mobiltelefonen. Blot 13 procent af danskerne regner dog med, at de vil handle en vare via mobiltelefonen. Danskernes forklaring på, hvorfor det digitale forbrug ikke er større, skyldes, ifølge en fjerdedel af de adspurgte, at skærmen er for lille, mens 14 procent er bekymret for sikkerheden.

Selvom mobiltelefonen endnu ikke har indtaget en hovedrolle i danskernes forbrugsvaner, har knap hver femte af de danske forbrugere fundet en butik via den mobile platform. På globalt plan har tre ud af ti fundet en butik via samme platform. Detailbutikkerne er da heller ikke ved at forsvinde ifølge PwC’s resultater. I syv ud af elleve undersøgte produktkategorier anvender den globale forbruger stadig butikken som eneste kilde til at undersøge markedet såvel som at foretage købet.

De danske forbrugere adskiller sig desuden ved at angive, at de handler i de fysiske butikker med henblik på at støtte den lokale handel. Dog har mere end halvdelen af forbrugerne set et produkt i en fysisk butik, for efterfølgende at købe det online. Trafikken foregår også med modsat udgangspunkt, idet mere end 60 procent af de danske forbrugere har set et produkt online, for efterfølgende at købe det i den fysiske butik. Til trods for de fortsatte besøg i den fysiske butik, peger pilen klart i det digitale forbrugs retning og det mobile forbrug vil med alt sandsynlighed være en central drivkraft for denne tendens de næste år.

Kilde: www.pwc.dk