En udfordring i skiftet fra fysiske butikker til en kombination af butikker og nethandel er, at nethandel ofte bliver anset for at være et it-projekt. Men det er faktisk et stort forretningsprojekt, og investeringer i nethandel kan sammenlignes med anlægsinvesteringen i en butik. Det er dyrt at bygge stort, og investeringen skal afskrives over mange år. Ingen forventer, at en butik bygget i mursten tjener sig selv hjem det første år, men nogle nethandlere har et stort håb om, at de kan bygge en kæmpe webshop for en million og lave to i overskud på 12 måneder.

Sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Det er derfor, at organisatorisk modenhed er så pokkers vigtig. Det er nødvendigt at skære igennem drømmene og være realistisk, når man udvider forretningen til også at omfatte en professionel og helhjertet satsning på online. Det er dyrt (i starten), og det tager tid. Der skal investeres, før der kan tjenes penge. Og organiseringen skal være på plads, så der er klare roller, ansvarsområder, en retning for alle delprojekter og en opfølgning hver dag, uge og måned.

Den teknologiske udvikling sker i så højt et tempo, at der er behov for at justere kursen hele tiden. Det er utænkeligt at planlægge et projekt på 12 måneder og ’levere det aftalte’. Det kan man sådan set godt, men tiden vil være løbet fra det aftalte projekt, inden det er afsluttet, og det ville have været bedre at justere kursen undervejs. Gode digitale projekter tager derfor ofte seks måneder eller kortere tid. Hvis projektet er større, kan man overveje at dele det op i mindre og isolerede delprojekter.

En del af den organisatoriske modenhed er at erkende sin egen inkompetence. Hvis man aldrig har bygget en nethandelsorganisation før, så ved man ikke, hvad man kaster sig ud i. Pippi Langstrømpe ville jo sige, at “det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”. Når det gælder nethandel, er der ikke mange, der har været lige så dygtige som Pippi Langstrømpe.

En række typiske udfordringer er:

  • Opgaven undervurderes. Det viser sig undervejs, at projektet er langt mere kompliceret end først antaget.
  • Beslutningstagerne har ikke tid. I organisationen vælger ledelsen at holde sig på afstand af projektet, fordi de ikke forstår det – og dermed tager beslutninger for lang tid, eller de bliver ikke truffet på grund af et manglende mandat oppefra.
  • Fokus på lavthængende frugter. Det er altid rart med nemme løsninger, men “quick is soon forgotten, but dirty remains”. Quick and dirty er ikke vejen frem, hvis man ønsker langsigtet succes.
  • Teknologi anses som en omkostning. I virkeligheden er teknologi en konkurrencefordel. Man er nødt til at investere heftigt i teknologi for at skabe noget, som konkurrenterne ikke med lethed kan efterligne. Alternativet er at konkurrere på prisen alene.
  • Not invented here. I nogle organisationer afvises alle ideer, der kommer udefra. Hvis andre har lavet det, er det sikkert ikke godt nok.
  • Invented here. I andre organisationer er det sådan, at hvis det er lavet af egne medarbejdere, kan det umuligt være godt nok.
  • Teknisk gæld. I jagten på de hurtige resultater overser man, at alle it-systemer bygger ovenpå tidligere it-systemer. Hos mange detailhandlere er backoffice-systemerne i så dårlig kvalitet, at det er en operationel risiko at bygge noget ovenpå. Man er nødt til at reparere fundamentet, før man bygger operahuset. Der er ingen genveje.
  • Man lytter ikke til lægen. I nogle projekter henter man rådgivere ind udefra, men vælger kun at lytte, når man er enig i de gode råd. Det svarer til at gå til lægen, som ordinerer penicillin i to uger. Man tager pillerne dag 1, 3 og 5. Bagefter giver man lægen skylden for behandlingen, der jo ikke virkede.

Det er en spændende og udfordrende rejse at ændre sin virksomhed fra en til mange salgskanaler. Undervejs skal man have ærefrygt og interesse over for alt det, som man ikke forstår. Man skal være nysgerrig. Det er nødvendigt at eksperimentere og at begå både små og store fejl.

Erkendt inompetence er første skridt på vej mod organisatorisk modenhed. Hvad der følger bagefter, kan ikke sættes på en formel – det er man nødt til selv at overveje og finde løsninger på.