Hvor butiksstrøg og storcentre tager markedsandel fra mindre butiksområder og centre, så tager e-handlen markedsandel fra selvsamme.

En gennemsnitslig omsætning på en velbeliggende butik ligger på ca. 30.000 kr. pr. kvadratmeter, men hvis man regner den danske e-handels vækst om til butiksareal ville dette svare til godt 2 mio. kvadratmeter. Hvoraf det samlede butiksareal i Danmark ligger på ca. 12. mio. kvadratmeter.

”Tallene understreger tydeligt den omstillingsproces, som dansk detailhandel er midt i, hvor de fysiske butikker i hastigt tempo er på vej ind i e-handel for også at blive en del af det eneste vækstområde i detailhandlen, ” siger kommunikationschef Henrik Theil, Foreningen for Dansk Internet Handel.

En hastig stigning i handel af udenlandske net butikker rundede sidste år 17. mia. kr., som yderligere svarer til at over en halv million butikskvadratmetre befinder sig virtuelt uden for Danmarks grænser. Der befinder sig dermed en hastende opgave for dansk detailhandel i at erobre nye markedsandele i udlandet via e-handel. Det vil dog kræve en hjælpende politisk hånd.

Kilde: fdih.dk