Nu skal IBM Watsons unikke evne til at læse, forstå og drage konklusioner fra millioner af siders tekst bruges til at forbedre behandlingen af kræftpatienter – og anvendelsen af big data og dataanalyse i sundhedssektoren synes kun at være begyndelsen.
Med den kapacitet, som IBM råder over, er det ikke fjernt at forestille sig at dette vil sprede sig til andre områder også. Vi er så småt begyndt at se det indenfor retail, hvor big data forventes at blive et, endnu mere, væsentligt redskab til blandt andet analyse af købs- og adfærdshistorik hos forbrugeren.
Anvendelsen af big data er kun i sin spæde opstart, men mulighederne er mange og potentialet stort.
Vil du vide mere, så kan du læse hele historien her