Mange udenlandske netbutikker betaler ikke moms i Danmark. Det er et problem, da statskassen årligt går glip af cirka en halv mia. kroner, ligesom at det udhuler de danske netbutikkers konkurrenceevne.

Udfordringen har ikke udsigt til at blive mindre, da den danske nethandel i udlandet er i kraftig vækst. Eftersom nogle af de udenlandske netbutikker ikke afregner moms, kan de tilbyde varerne billigere. Cirka en fjerdedel af de danske nethandelskroner i 2014 gik til udenlandske netbutikker.

Skat har de seneste år haft stor fokus på området, hvilket har ført til en tredobling i momsopkrævningen på tre år. På trods af Skats indsats, vurderer Dansk Erhverv at statskassen går glip af et beløb på den gode side af en halv mia. kroner årligt.

Skats indsats indebærer blandt andet en såkaldt søgerobot, der afsøger udenlandske netbutikker med dansk forbrugeraktivitet. Der foretages prøvekøb for at teste hvorvidt momsen afregnes, og medarbejderne foretager jævnligt kontrolbesøg hos fragt- og postvirksomheder. Ydermere var Skat adskillige gange i kontakt med udenlandske skatteadministrationer i det forgangne år. Selvom indsatsen gav ekstra i statskassen, tyder meget dog på, at der skal en større indsats til, for at lappe det store hul i statskassen sammen.

Kilde: www.finans.dk