For første gang er det ikke længere de lave udenlandske priser, men derimod det større udvalg, der er den vigtigste grund til at danske forbrugere nethandler i udlandet.

Skiftet i de danske netforbrugeres fokus, er en interessant udvikling i lyset af at hver tredje danske e-handelskrone bruges hos udenlandske netforhandlere. De udenlandske forbrugere handler dog ikke i tilnærmelsesvis samme omgang i de danske netbutikker, hvilket afspejler sig i den nuværende nethandelsubalance.

Ifølge FDIHs undersøgelse, baseret på 1.208 forbrugeres svar, mener 27 procent at det større udvalg i de udenlandske netbutikker trækker mere end lave priser. 24 procent angiver det modsatte. Skiftet i forbrugernes handelsmotiver, markerer et vigtigt aspekt ved de danske netbutikkers udfordringer i disse år.

Konkurrencen går i stigende grad på tværs af geografiske grænser og EUs velfungerende nethandelsmarked, mindsker de danske forbrugeres tilbageholdenhed overfor udenlandske netbutikker. Der ses en stærk tendens til at det er af afgørende betydning, at erhverve sig netop den vare man ønsker. Overvejelser om hvorvidt netbutikken skaber arbejdspladser i Danmark, klagemuligheder til udenlandske netbutikker samt om netbutikken betaler danske skatter og moms, er derimod af sekundær betydning for forbrugerne. I forlængelse heraf svarer knap halvdelen af undersøgelsens respondenter, at hvis varen der ønskes, kun findes i en udenlandsk netbutik, vil de købe den der.

Kilde: www.fdih.dk