Et stabilt opsving har bidt sig fast. Det mærkes alle steder. Også på den fornyede legitimering af individualismen og egoismen – vel at mærke den positive af slagsen. For 80’er versionen af totalegoistisk individualisme vil vi nødig kendes ved. Den nye positive individualisme og ny-egoismen handler mere om at nyde livet, prioritere og passe på sig selv og sine nære, leve i balance og have det godt, i stedet for de skarpe albuer, egocentrisk adfærd på bekostning af andre og store statusgivende materielle goder som showoff. Den nye egoisme handler også om skiftet fra mere til bedre og om flere oplevelser i stedet for flere ting og sager i erkendelsen af, at der er mere i livet end endnu en ting.

De mest basale faktorer, der påvirker forbrugernes tro på fremtiden og vilje til at bruge de hårdt optjente penge, er boligpriser og jobsikkerhed. Hvis boligen falder i pris, og jobbet er usikkert, så bruges der ingen penge. Hvis boligpriserne stiger, og jobbet er sikkert, og der måske endda har været tale om en lille bonusudbetaling, så bruges der penge. Meget simpelt, lettere forudsigeligt og måske også en smule kedeligt at det mest af alt er kroner og ører, der siger noget om os som mennesker og vores adfærd.

Men selv om alt er, som det plejer at være, og der igen bruges store summer på køkkener, biler og rejser, så er der alligevel lidt, der har ændret sig. Siden sidste vækstperiode har detailhandlen ændret sig meget og bærer stadig præg af, at den stigende realløn ikke benyttes i samme grad i de fysiske butikker, mens nethandel fortsat stiger.

Butikssammensætningen – både online og offline – har også ændret sig mod bedre og dyrere varer, mere mad og drikke ude af huset, mere convenience, flere motions- og livsstilsbaserede produkter og services samt et boom i oplevelsesbranchen. Lokale city- og handelsstandsforeninger ser i det hele taget gerne, at der rykker en cafe eller restaurant ind i de tomme butikslokaler i stedet for endnu en tøjbutik. Gode smagsoplevelser og det sociale rum betyder mere og driver trafik til midtbyen.

Alt hvad der rimer på forkælelse og velvære i en ny vækstperiode vil have en lys fremtid. Det er legitimt igen at fokusere på sig selv, at smide fællesskabshæmningerne og de sociale jantelovshensyn og sætte det gode liv i centrum. Positiv økonomisk udvikling rimer nemlig på selvudvikling og selvudfoldelse. Det er der ingen skam i, og det behøver slet ikke være på bekostning af fællesskabet. Den personlige frihed, som netop får hjælp af mere økonomisk frirum, er udelukkede positiv, og positivitet avler mere positivitet. Alle brancher kan forvente vækst i det lag, der har med selvforkælelse, velvære og det gode liv at gøre. Det kan både være chokolade, rødvin og storbyrejser, men det kan også være alt det udstyr, der skal bruges til personlig udvikling samt skønhed, helbred og sundhed. Alt hvad der handler om mig selv, mit velvære, min hygge og mit liv.

 

 

.